Ofertas de Empleo

 

Descripción Tipo Estado Documentos
Convocatoria e as bases reguladoras do concurso espec铆fico para a provisi贸n de diversos postos de traballo na Relaci贸n de postos de traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria e bases reguladoras do procedemento de provisi贸n temporal mediante nomeamento en comisi贸n de servizos dun posto de Asesor/a xur铆dico/a da Deputaci贸n Provincial de Ourense
FuncionarioProceso Aberto
Convocatoria para a provisi贸n mediante libre designaci贸n da Xerencia do Inorde
 • Lista de admitidos e exclu铆dos (26-01-2021)
 • Bases (26-01-2021)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de renovaci贸n das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 21 de decembro de 2020)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais(principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (supletoria), secci贸n A (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n B (26-04-2021)
 • Valoraci贸n provisional categor铆a chofer especialista (principal), secci贸n A (26-04-2021)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente na categor铆a de chofer especialista (supletoria) (26-04-2021)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Listado de persoas admitidas e exclu铆das definitivamente na categor铆a de chofer especialista (principal) (26-04-2021)
 • Anuncio das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as das categor铆as de chofer especialista (principal e supletoria) e conductor de maquinaria, obras p煤blicas e veh铆culos especiais (principal e supletoria) (26-04-2021)
 • RESULTADO PROBA DE GALEGO CELGA 3 CHOFER ESPECIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS (21-04-2021)
 • ACTA DA CONVOCATORIA DA PROBA ORAL DE CO脩ECEMENTO DE IDIOMA GALEGO NAS CATEGOR脥AS DE CHOFER ESPCIALISTA E CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS (13-04-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no procedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (lista principal) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista supletoria) (25-03-2021)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de persoas admitidas e excluidas no prcedemento de renovaci贸n, mediante concurso, das listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal na categor铆a de chofer especialista (lista principal) (25-03-2021)
 • Taxas (20-11-2020)
 • Servizos Prestados (20-11-2020)
 • Anexo II (20-11-2020)
 • Anexo I (20-11-2020)
 • Convocatoria e bases (20-11-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Bases da convocatoria para a contrataci贸n como persoal funcionario interino dun/unha t茅cnico/a superior en Administraci贸n financeira e tributaria (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 17 de setembro de 2020)
  FuncionarioProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de personal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de bombeiro-condutor (Fin de prazo de presentaci贸n de solicitudes: 14 de setembro de 2020)
  Laboral TemporalProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para o aprovisionamento das prazas da oferta de emprego de 2017.
 • tres (3) prazas de ALBANEL, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas admitidos e exclu铆dos provisional, emenda erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) prazas de CHOFERES ESPECIALISTAS, persoal laboral fixo, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • d煤as (2) praza de AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, lista admitidos e exclu铆dos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionarios, promoci贸n interna, listas de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de T脡CNICO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, funcionario, promoci贸n interna, listas de admitidos e exclu铆dos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, AUXILIAR DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario,taxa adicional do 90% consolicaci贸n de emprego en determinados sectores, listado admitidos e excluidos provisional, emenda erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de MESTRE/A DE MODELADO DE BARRO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 PRAZAS DE CHOFERES OPERARIOS DE LIXO, persoal laboral fixo, correspondentes a procesos de consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal (22-03-2021)
 • Praza de PORTEIRO/A, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T 4.陋 do TREBEP, listado admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • catro (4) prazas de MONITORES/AS DEPORTIVOS/A persoal laboral fixo, consolidaci贸n de emprego aos que se refire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado de admitidos e excluidos provisional, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • dous/d煤as (2) prazas de AUXILIARES DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de emprego 谩 que serefire a D.T. 4.陋 do TREBEP, listado provisional de admitidos, emenda de erros e tribunal (22-03-2021)
 • Praza de ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACI脫N XERAL, persoal funcionario, consolidaci贸n de emprego 谩 que se refire a disposici贸n transitoria 4.陋 TREBEP, listado provisional admitidos, emenda de deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de OPERARIO/A DO CENTRO DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado provisional de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de OPERARIO/A DE LIXO, persoal laboral fixo,consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos, emenda de erros, nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE PINTURA E DEBUXO A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MESTRE/A DE CER脕MICA E OLER脥A A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, praza de MESTRE/A DE TALLA EN MADEIRA A TEMPO PARCIAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de MONITOR/A DE LECER NO RURAL, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas admitidos e excluidos provisionais, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Anuncio BOP, OPE 2017, catro (4) MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, persoal laboral fixo, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais de admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • tres (3) prazas de CHOFERES/CHOFERESAS OPERARIOS/AS DE LIXO, persoal laboral fixo, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos e excluidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de TRABALLADOR/A SOCIAL, persoal funcionario, correspondente 谩s prazas de consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado provisional admitidos, excluidos e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido, listado admitidos e excluidos provisional, emneda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas T脡CNICOS/AS SUPERIORES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS EUROPEOS, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listado admitidos e excludios, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOX脥AS DA INFORMACI脫N, persoal funcionario, consolidaci贸n de persoal laboral indefinido non fixo, listas provisionais admitidos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza CHAPISTA, persoal laboral fixo, praza da taxa xeral do 50%, listado provisional de admitidos, emenda deficiencias e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • Praza de CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS, persoal laboral fixo, taxa xeral do 50% de reposici贸n, listas provisionais admitidos emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza de PORTEIRO/A,persoal laboral fixo, taxa xeral de reposici贸n do 50%, listas provisionais de admitidos e exclu铆dos, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • 2 prazas OPERARIOS/AS SEN CUALIFICAR, taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos, listas admitidos provisionais, prazo emendas e nomeamento do tribunal. (22-03-2021)
 • praza T脡CNICO/A ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS E FORMACI脫N PROFESIONAL, persoal funcionario,taxa xeral do 50 % de reposici贸n de efectivos, listado admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento do tribunal (22-03-2021)
 • praza ARQUITECTO/A, persoal funcionario,correspondente 谩s prazas de taxa xeral do 50% de reposici贸n de efectivos. Listado de admitidos provisional, emenda de erros e nomeamento tribunal. (22-03-2021)
 • Convocatoria BOE (08-08-2020)
 • Taxas (07-08-2020)
 • Relatorio de m茅ritos (07-08-2020)
 • Anexo II (07-08-2020)
 • Anexo I (07-08-2020)
 • Correcci贸n de erros na publicaci贸n das bases reguladoras da Oferta Ordinaria de Emprego Publico 2017 (07-08-2020)
 • Bases Reguladoras para a provisi贸n de prazas da oferta emprego 2017 (07-08-2020)

 • FuncionarioProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n para a creaci贸n dunha bolsa de nomeamentos interinos da categor铆a de administrativo de administraci贸n xeral ao servizo da Deputaci贸n Provincial
  InterinoProceso Aberto
  Convocatoria e bases de selecci贸n como persoal funcionario interino de un/una t茅cnico/a superior en administraci贸n financeira e tributaria
  InterinoProceso Aberto
  Unha(1) praza de t茅cnico superior en prevenci贸n de riscos laborais, subgrupo A1,escala de administraci贸n especial, subescala de servizos especiais,
  FuncionarioProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ou funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as profesionais de auxiliar administrativo, subalterno, legoeiro, operario sen cualificar, operario limpador, operario de mantemento e porteiro. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as na categor铆a de SUBALTERNO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a de PORTEIRO (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as categor铆a OPEARAIO LIMPADOR (22-04-2021)
 • Listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de OPERARIO DE MANTEMENTO (22-04-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n A (15-02-2021)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de operario sen cualificar, secci贸n B (15-02-2021)
 • ANUNCIO VALORACION PROVISIONAL DOS M脡RITOS DA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACI脫N PROVISIONAL PERSOAS CANDIDATAS SECCI脫N A CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • VALORACION PROVISIONAL PEROSAS CANDIDATAS SECCI脫N B, CATEGOR脥A OPERARIO SEN CUALIFICAR (22-12-2020)
 • ANUNCIO APROBACION LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NA CATEOGR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS ADMITIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • LISTADO PERSOAS EXCLUIDAS DEFINITIVAMENTE CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL (22-12-2020)
 • RESULTADO PROBA DE ENTREVISTA ORAL EN IDIOMA GALEGO (09 E 10 DE DECEMBRO DE 2020) PARA ACREDITACI脫N ALTERNATIVA DO NIVEL EQUIVALENTE AO CELGA 2, NAS LISTAS DE CONTRATACI脫N TEMPORAL NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR (21-12-2020)
 • CONVOCATORIA DA PROBA DE GALEGO PARA AS PERSOAS ASPIRANTES DAS LISTAS DE CONTRATACI脫N NA CATEGOR脥A DE OPERARIO SEN CUALIFICAR QUE NON ACREDITARON A POSESI脫N DO CERTIFICADO DE NIVEL DE GALEGO CELGA 2 (01-12-2020)
 • Aprobaci贸n das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as no procedemento de formaci贸n das listas para a contrataci贸n de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n provincial de Ourense e do INORDE na categor铆a de OPERARIO SEN CUALIFICAR (14-10-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n B (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de legoeiro secci贸n A (12-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar Administrativo secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de Auxiliar administrativo secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (11-08-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n B (29-06-2020)
 • Baremo provisional legoeiro secci贸n A (29-06-2020)
 • Anuncio valoraci贸n provisional de m茅ritos legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas exclu铆das definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Listado de persoas admitidas definitivamente da categor铆a de legoeiro (29-06-2020)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas de admitidos e exclu铆dos legoeiro (29-06-2020)
 • Resultado proba de galego categor铆a de legoeiroo (26-06-2020)
 • Reanudaci贸n convocatoria proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (16-06-2020)
 • Certificado suspensi贸n proba de galego da categor铆a de legoeiro das listas de contrataci贸n temporal (13-03-2020)
 • Convocatoria da proba de galego para a categor铆a de legoeiro (10-03-2020)
 • Lista provisional de excluidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Lista provisional de admitidos na categor铆a de Legoeiro (13-02-2020)
 • Anuncio das listas provisionais de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Legoeiro. (11-02-2020)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista B (14-11-2019)
 • Valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo. Lista A (14-11-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos na categor铆a de Auxiliar Administrativo (14-11-2019)
 • Lista definitiva de excluidos da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Lista definitiva de admitidos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Anuncio de aprobaci贸n das listas definitivas de admitidos/as e exclu铆dos/as da categor铆a de Auxiliar Administrativo (05-11-2019)
 • Listado provisional de persoas admitidas e excluidas na categor铆a de auxiliar administrativo. (10-10-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto
  Listas de contrataci贸n de persoal laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais. (Fin de prazo 27 de Novembro)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria, obras p煤blicas e veh铆culos especiais principal, Secci贸n B (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (09-08-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista principal secci贸n A (Tras estimaci贸n parcial recurso reposici贸n) (09-08-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n B (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de condutor de maquinaria e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n B (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n A (25-04-2019)
 • Valoraci贸n definitiva da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n B (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Supletoria) (25-04-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Principal) (25-04-2019)
 • Anuncio do listado definitivo de admitidos e excluidos nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais tras as reclamaci贸ns presentadas (25-04-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoia) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Supletoria) secci贸n A (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n B (26-03-2019)
 • Valoraci贸n provisional da categor铆a de chofer especialista (Principal) secci贸n A (26-03-2019)
 • Anuncio da valoraci贸n provisional de m茅ritos no procedemento de formaci贸n das listas de contrataci贸n nas categor铆as de conductor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais e chofer especialista (principal e supletoria (26-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Supletoria) (21-03-2019)
 • Listado definitivo de admitidos e excluidos na categor铆a de chofer especialista (Principal) (21-03-2019)
 • Anuncio do listado definitivo de admitidos e excluidos nas categor铆as de chofer especialista e condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (21-03-2019)
 • Resultado da proba de galego (28-02-2019)
 • Acta de convocatoria da proba de galego para aqueles aspirantes que non presentaron o diploma ou certificado CELGA 3. (14-02-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Supletoria) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de condutor de maquinaria de obras p煤blicas e veh铆culos especiais (Principal) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de ch贸fer especialista (Supletoria) (30-01-2019)
 • Listas provisionais de admitidos/excluidos da categor铆a de ch贸fer especialista (Principal) (30-01-2019)
 • Anuncio de publicaci贸n das listas provisionais de admitidos e excluidos (30-01-2019)
 • Correcci贸n de erros (27-10-2018)
 • Solicitude Servizos Prestados (22-10-2018)
 • Bases reguladoras (20-10-2018)
 • Taxas por dereito de proceso selectivo (19-10-2018)
 • Listado de Categor铆as profesionais (Anexo II) (19-10-2018)
 • Modelo normalizado de solicitude (Anexo I) (19-10-2018)

 • Laboral TemporalProceso Aberto
  Listas para contrataci贸n de personal laboral temporal y nombramiento de personal funcionario interino ao servizo da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do Inorde.
 • MONITOR DO LECER NO RURAL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AXUDANTE DE ESCENARIO, LUCES E SON. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONDUTOR ESPECIALISTA DE EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONSTRUTOR DE GAITAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS DE GALICIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • MONITOR DEPORTIVO SALA FITNESS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • PINTOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE OBRAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CHAPISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE LABORATORIO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-08-2017)
 • CONDUTOR ESPECIALISTA DE EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • CONSTRUTOR DE GAITAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS DE GALICIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MONITOR DO LECER NO RURAL. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • AXUDANTE DE ESCENARIO, LUCES E SON. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MONITOR DEPORTIVO SALA FITNESS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (07-07-2017)
 • MAQUINISTA DE S脕 TEATRAL. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • PINTOR. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • CHAPISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE LABORATORIO. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE OBRAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (13-06-2017)
 • TRACTORISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • MESTRE/A DE PERCUSI脫N. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • ELECTRICISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • CAPATAZ EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • SOLDADOR/A. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • AXUDANTE/A DE SOLDADOR/A. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (05-05-2017)
 • MESTRE/A DE PERCUSI脫N. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • TRACTORISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • ELECTRICISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • SOLDADOR/A. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • CAPATAZ EXPLOTACI脫NS AGROPECUARIAS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • AXUDANTE/A DE SOLDADOR/A. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (18-04-2017)
 • AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • TELEFONISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • CH脫FER DE PRESIDENCIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • CAPATAZ DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AXUDANTE DE IMPRENTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AUXILIAR INFORM脕TICO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-03-2017)
 • AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (tras resolver recurso de reposici贸n) (06-03-2017)
 • AXUDANTE DE OBRAS E SERVIZOS. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • CAPATAZ DE ZONAS VERDES E LIMPEZA VIARIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • CH脫FER DE PRESIDENCIA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • TELEFONISTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AXUDANTE DE IMPRENTA. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AUXILIAR INFORM脕TICO. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (06-03-2017)
 • AUXILIAR T脡CNICO DE RECADACI脫N. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (16-12-2016)
 • ALBANEL. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (16-12-2016)
 • AUXILIAR DE SERVIZOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • OPERARIO LIMPADOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • AXUDANTE CENTRO CULTURA POPULAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • OPERARIO CENTRO CULTURA POPULAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (01-12-2016)
 • LEGOEIRO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-11-2016)
 • PE脫N AGRICOLA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-11-2016)
 • AUXILIAR DE SERVIZOS DE RECOLLIDA DE ANIMAIS ABANDOADOS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (25-11-2016)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Correci贸n de erros. Valoraci贸n provisional de m茅ritos (09-11-2016)
 • AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • SUBALTERNO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • PORTEIRO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (28-07-2016)
 • OPERARIO SIN CUALIFICAR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • OPERARIO DE MANTEMENTO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • MEC脕NICO. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (20-01-2016)
 • CONDUTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS P脷BLICAS E VEH脥CULOS ESPECIAIS. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos (03-12-2015)
 • BOMBEIRO-CONDUTOR. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (03-12-2015)
 • CH脫FER ESPECIALISTA. Valoraci贸n definitiva de m茅ritos. (03-12-2015)

 • Laboral TemporalProceso Finalizado